پروژه ها

مانیتورینگ 5 ایستگاه اصلی گاز تهران بزرگ

ایستگاه گاز-سعید فراقیان-شرکت دقیق پردازش

در این پروژه دما و فشار، 5 ایستگاه اصلی تقلیل فشار گاز در تهران بزرگ که عبارتند از ایستگاه اندیشه-ایستگاه وردآورد- دو ایستگاه باقرشهر و ایستگاه آبعلی به صورت لوکال مانیتور شده اند.

ایستگاه گاز-سعید فراقیان-شرکت دقیق پردازش
ایستگاه گاز-سعید فراقیان-شرکت دقیق پردازش
ایستگاه گاز-سعید فراقیان-شرکت دقیق پردازش
ایستگاه گاز-سعید فراقیان-شرکت دقیق پردازش
ایستگاه گاز-سعید فراقیان-شرکت دقیق پردازش
ایستگاه گاز-سعید فراقیان-شرکت دقیق پردازش

جهت مانیتورینگ دما و فشار از نرم افزار Labview استفاده شده است

ایستگاه گاز-سعید فراقیان-شرکت دقیق پردازش
ایستگاه گاز-سعید فراقیان-شرکت دقیق پردازش
ایستگاه گاز-سعید فراقیان-شرکت دقیق پردازش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *