نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

سیستم جامع گلخانه هوشمند

تومان
سیستم ھوشمند کنترل اقلیم گلخانه (اتوماسیون) وظیفه کنترل فرآیندھای گلخانه را به صورت ھوشمند و ھمزمان دارد.